Bán giống cây Mắc ca (maccadamia) Giống OC và H2 > 자유게시판

본문 바로가기신선운세 공지사항
HOME 신선운세 고객센터 공지사항
제목

Bán giống cây Mắc ca (maccadamia) Giống OC và H2

2023.02.19

본문

Giới thiệu về giống Mắc Ca:
Mắc Ca là một trong những giống cây hái ra vàng đang được yêu thích bởi nông dân. Với năng suất và giá thành cao, Mắc Ca trở thành giống cây chất lượng.

Ban giống Mắc Ca:
Có hơn 20 loại giống Mắc Ca được nhập vào Việt Nam, như: 344, 660, 508, Daddow, A4, A203, 246, 814, 781, 508, 816, H2, QN1, OC. Người nông dân có nhiều lựa chọn để đầu tư cho cây Mắc Ca.

Thích nghi với khu vực Tây Nguyên:
Viện Cây trồng đã tìm ra hai loại hạt giống Mắc giong mac ca có khả năng sinh trưởng tốt, năng suất cao và thích nghi với điều kiện sinh thái khí hậu khu vực Tây Nguyên.

Chi tiết đặc tính của hai loại giống Mắc Ca đã được phân loại trong bài viết. Nông dân có thể theo dõi bài viết để biết thêm chi tiết.

FOOTER

공지사항

5만원 이상 결제시 무이자 할부행사기간 : 2022.4.30까지

더보기

신선운세 고객센터

1522-9284

업무시간 11:00 ~ 16:00 (점심 13:00 ~ 14:00)

정보

  • 업체명 와우엔터테인먼트(wow entertainment)
  • 주소 인천광역시 부평구 동수로 120번길43,205동 101호 (부평동, 부평엘에이치2단지)
  • 대표 김두혁
  • 전화 1522-9284
  • 이메일 sinseonunse@naver.com
  • 사업자등록번호 673-10-00525
  • 통신판매업신고 제2017-인천부평-0338호
  • 특허출원번호 제 40-2018-0018894호

사이트 관련 포토, 콘텐츠, 언론보도, 상업적인 목적으로 UI이나 재배포, 재전송, 스크래핑, 캡쳐 등 회사에 동의 없이 침해 하는 경우 저작권 침해 행위로 볼 수 있으며 발견 시 법적인 책임이 있을 수 있습니다. 와우엔터테인먼트는 상담사와 고객간의 통신판매를 돕는 중간매개체로 상담사가 등록한 정보와 상담내용에 대한 문제 발생시 와우엔터테인먼트에서는 법적책임이 없음을 알려드립니다.

개인정보정책 안내